Logo LadaMatrimex
Komplexní správa nemovitostí Pronájmy bytů Vklady do katastru nemovitostí Úklid společných prostor Profesionální předseda SVJ Kompletní vedení účetnictví Zpracování prohlášení vlastníka  Zápisy do veřejných rejstříků Příprava stanov na míru Realizace shromáždění SVJ Realizace členské schůze družstva

Rychlá
komunikace

Profesionální
služby

Mnohaletá
zkušenost

Nadstandardní
přístup

LADA Martimex

"Skvělá správa pro Váš byt i dům"

Lada Matrimex

O NÁS

Od roku 1991 je LADA Martimex jedním  z nejsilnějších hráčů v oblasti správy nemovitostí, investic a pronájmu bytů v Liberci. Za naším úspěchem stojí dlouhodobá péče o naše klienty a nadstandartní přístup k nemovitostem.

Náš tým je složený výhradně z profesionálů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti správy nemovitostí a jeho prvotřídní práce Vám garantuje, že o Vaši nemovitost je skvěle postaráno.

Ing. Petr Maryško

NAŠE SLUŽBY

Lada Matrimex obrázek 1

Ekonomická
správa

Lada Matrimex obrázek 1

Technická
správa

Lada Matrimex obrázek 1

Pronájmy
bytů

Ostatní
služby

AKTUALITY

Kontaktní formulář

LADA Martimex s.r.o.

Úřední hodiny

Pondělí a středa
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00

Pro sjednání individuálního termínu nám prosím zavolejte.

IČO: 28734955 | DIČ: CZ28734955

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 29451

Ekonomická správa

 • vedení evidence plateb členů družstva, společenství a provádění jejich změn:
  • evidence předpisu nájmu, záloh na služby a ostatních závazků členů družstva (splátka domu), evidence plateb členů společenství
  • měsíční přehled předepsaných plateb a výše jejich úhrad
  • změny v předpisu plateb v důsledku:
   • změny cen dodavatelů vody, elektřiny tepla atd.
   • na základě rozhodnutí členské schůze či shromáždění vlastníků jednotek
   • dle ohlášení změny počtu osob v bytě
   • v důsledku převodu členských práv a povinností
  • výplata přeplatků z vyúčtování služeb z účtu družstva nebo společenství
  • zasílání upomínek členům družstva, vlastníkům bytů či nájemcům NP neplnících svou povinnost úhrady předepsaných plateb
 • provedení vyúčtování veškerých služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
 • hospodaření s finančními prostředky družstva nebo společenství a styk s bankou:
  • úhrada přijatých faktur
  • převzetí bankovních výpisů
  • možnost obsluhy elektronického bankovnictví:
   • zadávání příkazů k úhradě
   • přenos dat do účetní evidence
  • vedení komplexního účetnictví
  • vedení mzdové a personální agendy statutárního orgánu
  • zpracování příslušných daňových přiznání
  • zajištění uzavření smluv na:
   • dodávku vody a odvod odpadních vod
   • dodávku elektřiny
   • úklid společných prostor a chodníku u domu
   • provoz výtahu
   • dodávku tepla a TUV
   • provedení změny plátce poplatku komunálního odpadu
  • vyhotovení nájemních smluv a evidenčních listů s:
   • členy družstva
   • s nájemci bytů a nebytových prostor
  • zprostředkování pojištění, úvěru

 

V případě zájmu o zpracování nabídky vyhovující Vašim konkrétním potřebám se na nás, prosím, obraťte na info@ladamartimex.cz.

Poskytujeme metodickou pomoc ohledně jednotlivých kroků procesu změny správce a zajistíme hladký průběh Vašeho přechodu k Ladě.

Technická správa

 • zajištění oprav a údržby domu
  • zimní a letní údržby pozemků a komunikací
  • ostraha objektů
  • úklid společných prostor, vyklizení bytů 
  • údržba zeleně
 • obstarání pravidelné revize či kontroly:
  • rozvodu plynu
  • rozvodu elektřiny
  • hromosvodu
  • výtahu
  • společné televizní antény
  • hasících přístrojů a požárních hydrantů
  • měřičů teplé a studené vody apod. a odstraňování zjištěných závad
 • zajištění kontrolního dne technika na objektu
 • obstarání vystavení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
 • vedení a archivace technické dokumentace
 • odstranění poruch a havárií na inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci
 • provádění výběrových řízení na opravy a údržbu domu:
  • zajištění provedení příslušné projektové dokumentace
  • zaslání poptávek několika dodavatelům
  • seznámení dodavatelů s předmětem díla přímo na místě
  • získání referencí a jiných důležitých informací o potenciálních dodavatelích
  • předání zpracovaných nabídek a získaných informací členům představenstva družstva, výboru společenství k rozhodnutí o vítězi výběrového řízení
  • uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
 • měření, analýzy a vyhodnocování indikátorů tepla a měřidel vody
 • zajištění montáže digitálních měřičů tepla a vodoměrů s dálkovými odečty značky SIEMENS (odečet bez vstupu do bytu)

 

V případě zájmu o zpracování nabídky vyhovující Vašim konkrétním potřebám se na nás, prosím, obraťte na info@ladamartimex.cz.

Poskytujeme metodickou pomoc ohledně jednotlivých kroků procesu změny správce a zajistíme hladký průběh Vašeho přechodu k Ladě.

 

Ostatní služby

 • zprostředkování výběrového řízení do funkce profesionálního předsedy
 • založení a likvidace právnických osob
 • zpracování prohlášení vlastníka 
 • zajištění vkladů do katastru nemovitostí
 • zajištění zápisů do veřejného rejstříku
 • zpracování finančních plánů, plánů údržby a tvorby plánů rezerv, směrných rozpočtů prací
 • příprava stanov na míru
 • zajištění přípravy a kompletní realizace shromáždění společenství vlastníků jednotek a členské schůze družstva

 

V případě zájmu o zpracování nabídky vyhovující Vašim konkrétním potřebám se na nás, prosím, obraťte na info@ladamartimex.cz.

Poskytujeme metodickou pomoc ohledně jednotlivých kroků procesu změny správce a zajistíme hladký průběh Vašeho přechodu k Ladě.

Přihlášení