Logo LadaMatrimex
Komplexní správa nemovitostí Pronájmy bytů Vklady do katastru nemovitostí Úklid společných prostor Profesionální předseda SVJ Kompletní vedení účetnictví Zpracování prohlášení vlastníka  Zápisy do veřejných rejstříků Příprava stanov na míru Realizace shromáždění SVJ Realizace členské schůze družstva

Lhůty pro podání daňového přiznání

Lada Matrimex obrázek 1

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2023 je do 2. 4. 2024.

  • Podávání daňového přiznání v roce 2024 – lhůty: lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky – 4 měsíce (2. 5. 2024), Lhůta 6 měsíců (1. 7. 2024) pro daňového poradce a advokáta (dále jen poradce) – plná moc nemusí být uložena v 3 měsíční lhůtě u správce daně.
  • I prostřednictvím poradce může být podáno daňové přiznání ve lhůtě 3 měsíců – poradce podá do 2. 4. 2024.

Podání daňového přiznání pro naše klienty běžně zajišťujeme v rámci správy jejich nemovitostí.

Přihlášení