Nabídka


Liberec 23, Jeřmanická ul.
0 Kč
Liberec 4, Mlýnská ul.
0 Kč
Liberec, Šumavská ul.
0 Kč
Liberec, Seifertova ul.
0 Kč
Liberec 6, Burianova ul
0 Kč

strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

O nás

13.3.2020

 

Oznámení klientům

 

naše kancelář je dočasně uzavřena.


Vzhledem k tomu, že se chceme chovat zodpovědně a učinit

všechna nezbytná opatření pro minimalizaci následků

současné situace.

 

Proto si Vás dovolujeme požádat, aby jste i ve vlastním zájmu dali

přednost komunikaci s námi prostřednictvím

telefonu nebo elektronických médií

namísto osobního kontaktu.

 

Otevřena zůstává podatelna a pokladna.

 

Pokladna

PO - ST       8.00 -10.00     14.00-16.00


Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost

 

 


 

Firma byla založena v roce 1991 jako subjekt se zaměřením na správu a údržbu nemovitostí a související technické, inženýrské a účetní činnosti. 


V roce 1994 se firma úspěšně zúčastnila výběrového řízení na správu většího celku nemovitostí, což znamenalo její profesionální a personální rozvoj. Privatizací podnikového, obecního a státního majetku postupně přibývali klienti, kteří začali využívat služeb firmy. Firma sídlí v Liberci a provádí správu bytových i nebytových objektů, převážně na území města Liberce a v obcích Libereckého kraje. 


Dnes poskytujeme ... 

 ... jako jedna z největších privátních firem ve městě Liberci své služby vlastníkům nemovitostí všech forem vlastnictví, fyzickým i právnickým osobám - akciové společnosti, bytovým družstvům, společenství vlastníků, společnostem s ručením omezeným, ale také obcím a státním institucím.Vlastníkům nemovitostí poskytujeme komplexní správu nemovitostí v oblasti ekonomické, účetní, provozní a technické.

 

Kromě běžných služeb ... 

 ... při správě nemovitostí provádíme řadu dalších činností, jakými jsou založení a likvidace právnických osob, zpracování prohlášení vlastníka a převody družstevních bytů do vlastnictví členů, vklady do katastru nemovitostí, obstarání zápisů v obchodním rejstříku, zpracování finančních plánů, plánů údržby a tvorby plánů rezerv, směrných rozpočtů prací.

 ... nabízíme zajištění funkce profesionálního předsedy společenství vlastníků

 

Samostatnou oblastí ... 

 ... správy nemovitostí je problematika nájemních vztahů, nájemních smluv, pronájmů a užívání bytů, výpočtu, inkasa a evidence nájemného a služeb poskytovaných s užíváním bytů.

 

Dále zajišťujeme ... 

 ... v rámci naší činnosti obstarání provozu domovních kotelen, zimní a letní údržby pozemků a komunikací, ostrahu objektů, úklidu společných prostor, vyklizení bytů, měření, analýzy a vyhodnocování indikátorů tepla a měřidel vody, montáže digitálních měřičů tepla a vodoměrů s dálkovými odečty (odečet bez vstupu do bytu) 

 

Prostřednictvím našich servisních partnerů ... 

 ... zajišťujeme opravy a údržbu nemovitostí a jejich veškerých technických zařízení, revize vyhrazených technických zařízení, servis výtahů a plynových a elektrických spotřebičů, provoz rozvodů zdravotně technických instalací, tepla, slaboproudých a silnoproudých elektrotechnických rozvodů.

 

Prostřednictvím našich smluvních partnerů ... 

 ... zajišťujeme při správě nemovitostí řešení problematiky v oblasti právní, daňové, realitní, investorsko-inženýrské a projekční.